Val till Kulturens förbundsstämma 2021

Kulturens är ett studieförbund för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.

Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.

Vår musikverksamhet Evelyn finns på tio orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Sedan 1 januari 2020 är Kulturens uppdelat i sex regioner, en utökning från de tidigare fem.

Styrelsen har ett antal möten (ca 4-5 st/år) mest som digitala möten och ett eller två fysiska möten per år. Arbetsåtgången för respektive ledamot är beroende på befattning och intresse. Ersättning utgår i form av mötesarvoden och vissa befattningar har också andra ersättningar beroende på insatts.

Information om Kulturens bildningsverksamhet, regionala projektmedel att söka och om organisationen samt om regioner med mera se: http://www.kulturens.se/

 

Valberedningens arbete fram till Förbundsstämman 2021!

Det är dags att nominera ledamöter inför förbundsstämman 2021. På förbundsstämman i slutet av maj, ska vi utse ledamöter till styrelse, revisorer och valberedning i förbundet.

När ni nominera ledamöter önskar vi att den nominerade presenteras med ett par rader i nomineringssystemet, under "motivering".

Det går också bra att sända nomineringen till valberedningen@kulturens.se så lägger vi in nomineringen i systemet.

Välkommen att höra av dig/er för närmare information om uppdragen så kontaktar vi er.

 

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Anna R, Anna W, Eva, Irené och Ulf

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2020-10-15
Nomineringen stänger:
2021-03-01
Sista svarsdag nomineringar:
2021-03-15
Sista svarsdag enkät:
2021-03-15
Valberedningen

valberedningen@kulturens.se

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Du ska ha gedigen erfarenhet av föreningsliv och styrelsearbete. God kännedom om kulturlivets organisationer och strukturer. Ett genuint intresse för kultur och samhälle. Ett brett och relevant kontaktnät. Meriterade och dokumenterade ledarerfarenheter med budget- och verksamhetsansvar från större organisation.

Antal: 1

Ledamot

Söker dig med erfarenhet av folkbildning och stort intresse för folkbildnings- och kulturfrågor. Samt bör du ha erfarenhet av styrelseuppdrag från större organisationer och god datavana.

Styrelsen som helhet bör dessutom omfatta personer som vid sidan av nämnda intressen och kunskaper kan bidra med olika relevanta kompetenser. Kunskap inom kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling, ekonomi, organisation, påverkansarbete och media, tillgänglighetsfrågor m.m. är några exempel.

Antal: 9-10

Verksamhetsrevisor

Gedigen erfarenhet av föreningsliv och folkbildning samt erfarenhet av verksamhetsrevision. Förbundets verksamhetsrevisor har ett uttalat intresse för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Meriterande med juridisk kompetens, ekonomi och förvaltning.

Egenskaper såsom integritet och noggrannhet samt ansvarskänsla är särskilt viktiga.

Antal: 1+1

Valberedare

Du ska ha erfarenhet av föreningsliv och kulturliv, ett brett kontaktnät, god kännedom om kulturlivets organisationer och strukturer samt intresse för kultur och samhälle. Erfarenhet av styrelsearbete, administrativa uppgifter och god datavana. Liksom förbundsstyrelsen ska valberedningen bestå av olika delar av kulturlivet.

Sammankallande i valberedningen ska ha erfarenhet av att arbeta på ledningsnivå i en större organisation.

Antal: 5

Verksamhetsrevisor ersättare

Gedigen erfarenhet av föreningsliv och folkbildning samt erfarenhet av verksamhetsrevision. Förbundets verksamhetsrevisor har ett uttalat intresse för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Meriterande med juridisk kompetens, ekonomi och förvaltning.

Egenskaper såsom integritet och noggrannhet samt ansvarskänsla är särskilt viktiga.

Antal: 1
...