Förtroendeval 2018

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation är en förening som samlar ideella föreningar i Malmö. Vi arbetar kunskapsfrämjande och demokratifrämjande för föreningarna i Malmö och är en samlad röst i dialogen med Malmö stad gällande bidragsregler, strukturer för föreningarnas bästa. Vill du vara en del av den ideella kraft som driver föreningsutvecklingen i Malmö framåt?Vill du vara med och leda det strategiska arbetet för ett bättre föreningsliv i Malmö? Vill du lyfta föreningslivet och se bortom din egen förening för de ideellas bästa? Då borde du sitta i styrelsen för Malmö ideella! Sista datum att kandidera via nominera.se/malmoideella är fredagen den 23/2 för att valberedningen skall kunna bereda valet.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2018-02-04
Nomineringen stänger:
2018-02-23
Sista svarsdag nomineringar:
2018-02-23
Valberedningen

Valberedningen består av : Chris Jonasson Leif Jakobsson Alexandra Fritzon Ni når oss genom valberedning@mip.org.se

Förtroendeposter

Ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete och har ett övergripande ansvar för att det strategiska arbete går framåt. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet och inom KC Malmö. Ordföranden behöver dock kunna vara tillgänglig för 3-5

Vice ordförande

Vice ordföranden assisterar ordförande i att leda styrelsens arbete och har ett övergripande ansvar för att det strategiska arbete går framåt. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet och inom KC Malmö. Vice ordföranden behöve

Ledamot

Som ledamot i styrelsen har du ett ansvar att delta i de strategiska samtal och att delta på de styrelsemöten som sker i styrelsen. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet och inom KC Malmö. Som ledamot behöver du vara tillgänglig

Suppleant

Som suppleant i styrelsen har du ett ansvar att delta i de strategiska samtal och att delta på de styrelsemöten som sker i styrelsen. Mycket av det operativa arbetet i organisationen sker på kansliet och inom KC Malmö. Som suppleant behöver du vara til

Revisor

Som revisor är det ditt ansvar att kontrollera styrelsens arbete. Det innebär att du under året kan bli rådfrågad av styrelsen inför krångliga beslut samt att du i slutet av året ska granska förvaltningen och ekonomin i organisationen. Organisationen har

Valberedare

Som valberedare är det du som tillsammans med dina valberedarkollegor granskar och intervjuar kandidater till MIPs förtroendeposter. Valberedningen sätter därefter ihop ett förslag som presenteras till årsmötet. Som valberedare är det bra att ha ett brett

...