Förtroendeval 2021

Malmö Ideella är en organisation som samlar hela föreningslivet för att utveckla hela Malmö. Vi är en samarbetsorganisation för många föreningar som vill samverka med och lära av andra, såväl inom idéburen sektor som med staden, näringslivet och akademin.

Valberedningen har genom att ta del av de organisationsanalyser som skett de senaste åren och genom  enkäter och intervjuer med parter i organisationen skapat oss en nulägesbild av vad som kommer vara Malmö Ideellas styrelses uppgift de kommande åren och utefter detta tagit fram vad vi tror krävs av de som sitter i styrelsen för att genomföra dessa uppgifter.

De områden som vi har utgått ifrån är:

  • En mer aktiv styrelse som helhet

  • En styrelse förankrad hos medlemmarna, nuvarande som kommande

  • En styrelse som representerar bredden av Malmös föreningsliv

  • En styrelse med trygg neutral förankring i Malmös politiska värld

  • En styrelse som gör Malmö Ideella relevant som samverkanspart

  • En styrelse som vågar och vill utveckla Malmö Ideella

  • En styrelse som är en trygg arbetsgivare

Vi har utifrån detta tagit fram en kravprofil på erfarenheter, kompetenser och egenskaper som behövs för att styrelsen som grupp ska kunna ta det ansvaret. Vi i valberedningen tror på att skapa en styrelse som kan leda som grupp, snarare än som enskilda individer, ligger i organisationens bästa, och kommer utgå ifrån detta i vår rekryteringsprocess.

Vi i valberedningen kommer att leta efter ett presidie - en ordförande och en vice ordförande - som kan göra sitt arbete tillsammans med en aktiv styrelse. Vi tror att Malmö Ideella kommer tjäna på att ha mer ledningskapacitet och ett mer synkroniserat ledarskap i styrelsen. Malmö Ideellas stadgar reglerar att vice ordförande väljs internt i styrelsen, så vi kommer i förslaget lägga en ordförande och ett antal ledamöter, med en stark rekommendation på vem vi anser de ska utse internt.

Vi ser fram emot era nomineringar! Hör av er om ni har några frågor om uppdragen eller förutsättningar,


Varmaste hälsningar,
Malmö Ideellas valberedning

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2021-02-05
Nomineringen stänger:
2021-03-01
Sista svarsdag nomineringar:
2021-03-04
Sista svarsdag enkät:
2021-03-04
Valberedningen

Vid frågor och mer information, kontakta vår valberedning@malmoideella.se

Mimmi Garpebring
Tomas Andersson
Elin Turesson (sammankallande)

Förtroendeposter

Ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete och har ett övergripande ansvar för att det strategiska arbetet går framåt. Du har nära kontakt med verksamhetsledare och är styrelsens representant i relation till kansliet. 

Antal: 1

Ledamot

Som ledamot i styrelsen ansvarar du tillsammans med resten av styrelsen för Malmö Ideellas strategiska utveckling. Ni representerar Malmö Ideellas medlemmar och arbetar tillsammans för att ge Malmös föreningsliv de bästa möjliga förutsättningarna. 

Antal: 5

Revisor

Som revisor är det ditt ansvar att kontrollera styrelsens arbete. Det innebär att du under året kan bli rådfrågad av styrelsen inför krångliga beslut samt att du i slutet av året ska granska förvaltningen och ekonomin i organisationen. 

Mer information om att vara revisor hittar du här!

Antal: 1

Revisorsuppleant

Som revisorsuppleant är det ditt ansvar hoppa in om någon av revisorerna inte kan. Revisorn kontrollerar styrelsens arbete. Det innebär att du under året kan bli rådfrågad av styrelsen inför krångliga beslut samt att du i slutet av året ska granska förvaltningen och ekonomin i organisationen. 

Antal: 1

Valberedare

Som valberedare är det du som tillsammans med dina valberedarkollegor granskar och intervjuar kandidater till Malmö Ideellas förtroendeposter. Valberedningen sätter därefter ihop ett förslag som presenteras till årsmötet. 

Antal: 3
...