Ett verktyg för valberedningar

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter

Nominering till förtroendeposter för år 2025

Sista dag att nominera är 2024-09-15

Nominera

Uppgifter om den person du nominerar

Skickas enbart till valberedningen

Dina uppgifter

Skickas enbart till valberedningen