SFV - nominering till styrelsen 2021

SFV har årsmöte den 6 december 2020

Vårt webbhotell har haft problem med e-postssytemet, därför har mail inte kommit fram de senaste dagarna. Vi ber om ursäkt! Har du frågor skicka de till Magnus Elmborg i valberedningen istället: magnus(a)elmborg.se . Vi ser fram emot dina mail!

Vi använder detta system i stället för en valberedning för att göra nomineringar för styrelsearbete 2021. Detta gör processen mera transparent.

SFV är en ideell organisation som har funnits sedan 1940. Vi arbetar för mångfald, ​jämställdhet​ ​och​ en breddad ​representation inom film. Vår främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande oavsett nivå.

Vi vill att film ska göras av alla

Vi vill att film ska handla om alla

Vi vill att film ska ses av alla

SFV arrangerar årligen Sveriges Kortfilmfestival, workshops, föreläsningar, inspirationsdagar mm.
SFV hjälper sina medlemmar att hitta finansiering, nätverk och visningsmöjligheter för sina filmer.
Internationellt är SFV medlem i UNICA som i sin tur ligger under UNESCO.
Medlemmars filmer som anmälts till SKFF kan bli utvalda till UNICA.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2020-10-09
Nomineringen stänger:
2020-12-01
Sista svarsdag nomineringar:
2020-12-04
Sista svarsdag enkät:
2020-12-04
Valberedningen

Skicka e-post till oss för frågor:

magnus(a)elmborg.se

Förtroendeposter

Ordförande

Leda styrelsen och styrelsearbetet i förbundet. Fungera som SFVs ansikte utåt och se till för att föreningens löpande arbete fungerar. Ska vara en drivande kraft i både det långa och korta perspektivet och se till att föreningen uppnår sina uppsatta mål.
Vara väl insatt i föreningens ekonomi och folkbildningsinsatser, ansvara för verksamhetsplan, verksamhetsrapport samt övergripande ansvar för samtliga bidragsansökningar och stipendier.

Antal: 1

Vice ordförande

Vice ordförande är ordförandens förlängda arm i alla de sysslor dessa båda funktioner kommit överens om. Just nu ansvarar vice ordföranden för kallelse, dagordning och handlingar till SFVs styrelsemöten.
Vice ordförande Har även ett antal tunga uppdrag i flera arbetsgrupper. Ett av dessa är bl.a. ordning och reda vilken styr över SFVs administrativa rutiner samt marknadsgruppen som ansvarar för SFVs varumärke.

Antal: 1

Kassör

Sköter kontot med pengar. Presenterar föreningens ekonomi vid varje styrelsemöte. Betalar fakturor och betala ut ersättningar. Bokföring på Fortnox.
Samlar ihop kvitton och fakturor så redovisningen till revisorn blir korrekt. Fakturerar medlemsföreningar mfl. Är med och bestämmer budget för SFV men även budget för projekt och filmfestival.
Ser till att varje projekt och festival går ihop ekonomiskt. Är med och skriver ansökningar vg pengar. Ansvarar för årsbokslut. Bokföring utförs av extern firma.

Antal: 1

Sekreterare

Övergripande ansvarig för struktur och ordning på SFVs dokument! Protokollför våra möten. Google drive används som arkiv.

Antal: 1

Ledamot - Webbansvarig

Sköter allt som har med SFVs webbsidor att göra och hjälper även projektledaren med innehåll för Sveriges Kortfilmfestivals webbsida. Samarbetar med kommunikatören om innehåll och samordning.
Publicerar information som kan vara intressant för medlemmarna som kommer SFV till kännedom.
Ansvarig mot en extern webbtekniker, som hjälper med den tekniska delen.

Antal: 1

Ledamot - Kommunikatör

Ska jobba för att stärka SFV:s varumärke så att alla som arbetar med film ska känna till SFV:s verksamhet.
I detta arbete ingår att tillsammans med webbansvarig uppdatera vår webbsida, hitta på och genomföra en kommunikationsstrategi för våra sociala medier (Facebook och Instagram) och säkerställa att alla våra aktiviteter hamnar inunder SFV:s varumärke.
Bestämma över vilka trycksaker som ska tas fram och vart de ska skickas. I uppdraget ingår även att se över vår profil och hur vi profilerar oss i samarbete med andra organisationer!
Ett mål att arbeta för är även att SFV ska bli synliga i/nyttja fler digitala plattformar och kanaler, exempelvis YouTube.

Antal: 1

Ledamot - Folkbildningsansvarig

SFV samarbetar med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet kring folkbildning och en del andra relaterade satsningar.
Folkbildningsansvarig ska vara väl insatt och drivande i hur samarbetet fungerar och utvecklas. Som SFVs primära kontakt mot Kulturens administrerar denne cirkelverksamhet internt och externt samt arbetar för att öka folkbildningen.
Här ingår även att hjälpa medlemmar med folkbildningsfrågor, stötta föreningar som vill starta upp cirkelverksamhet, samarbeta med kassör kring utbetalningar samt föra statistik och rapportering till styrelsen kring folkbildningsinsatserna.
Är även delaktig i projekt där Kulturens är med och bidrar.

Antal: 1

Ledamot - Projektassistent SKFF

Sveriges Kortfilmfestivals projektgrupp består av projektledare, projektassistent, filmkoordinator och marknadsförare. Assistenten är en del av SFVs styrelse och återrapporterar till styrelsen varje styrelsemöte.

Assistentens uppgift är att underlätta och följa projektledarens arbetsuppgifter.

  • Dessa är bland annat:
  • Hitta jurymedlemmar 
  • Anordna seminarium på festivalen
  • Hitta fler assistenter till projektgruppen
  • Anordna festivalens förfest, efterfest och andra mingel.
  • Posta affischer och sätta upp affischer i olika städer (nov)
  • Jobba mot kompisfestivaler och andra samarbeten.
  • Hitta sponsorer
Antal: 2

Valberedare

Valberedningen är insatta i vem SFV är och hur styrelsen är organiserad med olika funktioner och deras ansvarsområden. Valberedningen letar upp nya styrelseledamöter när det behövs, gör intervjuer med intresserade personer och presenterar ett förslag på föreningens årsmöte.

Antal: 2

Revisor

Föreningens revisorer har som förtroendevalda i föreningen till uppgift att ha en översyn på ekonomin och styrelsens arbete.
Reviderar bokföringen och styrelsens arbete till årsmötet. Kan vara samtalspartner till kassör och ordförande. Ett par gånger om året genomför revisorerna stickprov och tittar på fakturor.
Som revisor har man även i uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen följer de lagar, förordningar och riktlinjer som finns.

Antal: 2

Ledamot

Att vara med i någon av SFVs arbetsgrupper eller projekt och vara behjälplig där det behövs. En ledamot kan även vara med i Kortfilmfestivalgruppen och/eller arbeta med någon av SFVs värdegrundsfrågor. Att vara ledamot är ett bra sätt att lära sig om styrelsearbete och SFVs arbete.

Antal: 3
...