Förtroendeval 2020

Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom ideellt kulturutövande. Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken.

Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen: Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå amatörkulturens behov och förutsättningar Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om amatörkultur Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare. Mer information på hemsidan www.axkultur.se

Om styrelsearbete inom ax. Styrelsen i Ax är en arbetande styrelse och arbetar med att genomföra ovanstående och den verksamhetsplan som årsmötet antar. 2019 års styrelse beräknar att arbetet tar mellan 10 och 30 timmar i månaden i snitt. Under 2019 har styrelsen haft 7 stycken styrelsemöten och ett arbetsmöte på vardera 3-4 timmar. Styrelsemötena äger rum vardagar, dagtid eller eftermiddag/ kväll beroende på vad som passar styrelsemedlemmarna. Att vara en del av Ax styrelse är ett intressant uppdrag där du företräder omkring 20 olika medlemsförbund och får möjligheten att arbeta spetsinriktat för att främja den ideella kulturen i Sverige. Företrädandet kan bland annat ske på konferenser, möten med beslutsfattare och i dialog med medlemmarna. Mandatperioden är två år. Valbar är medlem i medlemsorganisation i Ax.

Om valberedningen. Valberedningen är den grupp förtroendevalda som fått till uppdrag att hitta och granska kandidater till förtroendeuppdrag i ax. Gruppen kommer även sammanställa ett förslag till årsmötet. Om du/ni inte vill nominera ledamöter via Nominator går det naturligtvis bra att maila nomineringen till e-post: valberedning@axkultur.se Årets Valberedning består av: Mats Wenlöf, Anna Wallgren och Niklas Karlsson.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2019-12-20
Nomineringen stänger:
2020-05-25
Sista svarsdag nomineringar:
2020-05-25
Sista svarsdag enkät:
2020-05-25
Valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att maila valberedning@axkultur.se

Förtroendeposter

Valberedare

Antal: minst 2

Förbereder förtroendeval

...