Medlemsforum 2019

US är en demokratisk organisation som varje år genomför demokratiska val till förtroendeposter.

Enligt stadgarna ska nomineringar till dessa val ske senast 1 maj och valen ska genomföras på US Medlemsforum varje sommar.

För att skapa en större likvärdighet i processen har valberedningen i år valt att digitalisera nomineringsförfarandet. Tillgänglighetstester har gjorts i förväg.

 

Även om du inte vill kandidera till förtroendeposter finns det nationella fokus- och arbetsgrupper som du kan gå med i året om. Dom stora Fokusgrupperna är: Medlem, Internationellt, Påverkan och Kommunikation.

 

Alla Fokusgrupper och Arbetsgrupper jobbar direkt under Riksstyrelsen.

Fokus Medlem: Gruppen har den teoretiska ansvaret över medlemsverksamheten i US.

Fokus Internationellt: Dom som jobbar med US internationella arbete.

Fokus Påverkan: Dom som utformar US intressepolitiska arbete.

Fokus Kommunikation: Jobbar med US inåt- och utåtriktade kommunikation.

(Opps, du behöver ha en giltig mejladress till personen du vill nominerar.)

Maila till info@ungsyn.se för mer information.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2019-02-06
Nomineringen stänger:
2019-05-01
Sista svarsdag nomineringar:
2019-05-08
Valberedningen

E-post till hela valberedningen kan skickas till: val@ungsyn.se

Sammankallande i valberedningen är Linus Johanson, han nås på mejl: lah.johansson@comhem.se

Har du frågor om Nominator kan du kontakta Lucy Jonsson på mejl: lucy_heartfield@icloud.com eller telefon: 0709220464

Övrig i valberedningen nås bäst genom den gemensamma mejlen.

Vänliga hälsningar Linus Johannson, Lucy Jonsson, Elliot Holmgren och Jonathan Nyman

Förtroendeposter

Ordförande på 2 år

Antal: 1

Ordförande är den som skall leda organisationen och styrelsens arbete.

Ordinarie Ledamot på 2 år

Antal: 4

Ledamot är dom som driver organisationen tillsammans med ordförande och kansli mellan två forum.

Ordinarie Ledamot på 1 år

Antal: 2

Ledamot är dom som driver organisationen tillsammans med ordförande och kansli mellan två forum.

Valberedning på 1 år

Antal: 5

Valberedningens uppgift är att bereda val inför nästa forum.

Ordinarie Verksamhetsrevisor på 2 år

Antal: 2

Verksamhetsrevisorns uppgift är att vara medlemmarnas öron och ögon, och skall granska styrelsens tillhandahavande under året.

Ersättare Verksamhetsrevisor på 2 år

Antal: 2

Verksamhetsrevisorns uppgift är att vara medlemmarnas öron och ögon, och skall granska styrelsens tillhandahavande under året.

...