Kulturens Bildningsverksamhet - Riksförbundet

Förbundsstyrelseval 2023

Förbundsstyrelseval 2023

Kulturens är ett studieförbund för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.

Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.

Vår musikverksamhet Evelyn finns på elva orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg, Karlskrona och Malmö.

Sedan 1 januari 2020 är Kulturens uppdelat i sex regioner, en utökning från de tidigare fem.

Styrelsen har ett antal möten (ca 5-7 st/år) mest som digitala möten och ett eller två fysiska möten per år. Arbetsåtgången för respektive ledamot är beroende på befattning och intresse. Ersättning utgår i form av mötesarvoden och vissa befattningar har också andra ersättningar beroende på insatts.

Nominera

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2022-10-15
Nomineringen stänger:
2023-02-15
Sista svarsdag nomineringar:
2023-02-15
Sista svarsdag enkät:
2023-02-22

Valberedningen

Ulf Hageström, sammankallande

Anna Rydborg
Irene Ala Jukuri
Lennart Åkermark
Magnus Eriksson
Perry Göransson

valberedningen@kulturens.se

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Du ska ha gedigen erfarenhet av föreningsliv och styrelsearbete. God kännedom om kulturlivets organisationer och strukturer. Ett genuint intresse för kultur och samhälle. Ett brett och relevant kontaktnät. Meriterade och dokumenterade ledarerfarenheter med budget- och verksamhetsansvar från större organisation.

Antal: 1

Styrelseledamot

Söker dig med erfarenhet av folkbildning och stort intresse för folkbildnings- och kulturfrågor. Samt bör du ha erfarenhet av styrelseuppdrag från nationell organisation.

Styrelsen som helhet bör omfatta personer som vid sidan av nämnda intressen och kunskaper kan bidra med olika relevanta kompetenser. Kunskap inom kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling, ekonomi, organisation, påverkansarbete och media, tillgänglighetsfrågor m.m. är några exempel.

Antal: 9-10

Verksamhetsrevisor och ersättare

Förbundets verksamhetsrevisor ska ha gedigen erfarenhet av föreningsliv och folkbildning samt erfarenhet av verksamhetsrevision och vara intresserad av kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Meriterande med juridisk kompetens, ekonomi och förvaltning.

Egenskaper såsom integritet och noggrannhet samt ansvarskänsla är särskilt viktiga.

Antal: 1+1

Valberedare

Du ska ha erfarenhet av föreningsliv och kulturliv, ett brett kontaktnät, god kännedom om kulturlivets organisationer och strukturer samt intresse för kultur och samhälle. Erfarenhet av styrelsearbete, administrativa uppgifter. Liksom förbundsstyrelsen bör valberedningen bestå av olika delar av kulturlivet.

Antal: 5