Svenska Covidföreningen har årsmöte den 25 april, då ska bland annat en ny valberedning och revisorer för 2021 väljas in. 

Här kan du nominera dig själv eller någon annan till valberedningen eller som revisor. När den nominerade godkänt sin nominering, kommer hen få svara på några frågor om tidigare erfanheter och kunskaper. 

 

Sista dag att nominera är den 1 april.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2021-03-21
Nomineringen stänger:
2021-04-09
Sista svarsdag nomineringar:
2021-04-10
Sista svarsdag enkät:
2021-04-10
Valberedningen

Richard Birnik: info@covidforeningen.se

Lisa Reinolf: info@covidforeningen.se 

Förtroendeposter

Valberedare

Som valberedare tar ni tillsammans fram förslag på lämpliga kandidater till 2022 års styrelse. Uppdraget är ettårigt.

Antal: 4

Revisor

Revisorn ska vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen sköter ekonomi och förvaltning på ett riktigt sätt. Revisorn ska fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter och beslut, liksom läsa protokoll från styrelsemöten, bevaka att styrelsen genomför av årsmötet fattade beslut och se till att styrelsen inte agerar utanför sitt mandat. Revisorn ska varje år sammanfatta sin granskning av styrelsen i en revisionsberättelse, som läggs fram på årsmötet. 

Revisorn bör ha erfarenhet av ekonomisk förvaltning och förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet. 

Antal: 1

Revisorsuppleant

Revisorsuppleanten ska stötta revisorn i dennes arbete. För det fall att revisorn lämnar sitt uppdrag kliver revisorssupleanten in som ordinarie revisor. 

Revisornsuppleanten bör ha erfarenhet av ekonomisk förvaltning och förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet. 

Antal: 1

Ledamot

ledamot

...