Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Distriktsårsmöte 2024

Hej!

På den här sidan kan du nominera medlemmar till förtroendeposter och hantera din egen nominering inför Distriktsårsmötet 2024. För att nominera dig själv eller någon annan, klicka på nominera i menyn och fyll i vem du vill nominera och till vad. 

Datum för distriktsårsmötet 2024 är inte bestämt ännu. När du nominerat någon på den här sidan kommer den personen att få ett meddelande via mail och sms där personen ombeds tacka ja eller nej till nomineringen. Gör gärna din nominering så tidigt som möjligt för att den nominerade ska hinna svara.

Har du frågor om den här sidan, valberedningsprocessen, något av förtroendeuppdragen eller något annat som du undrar över går det jättebra att maila oss i valberedningen på valberedning@skuss.se så svarar vi så snart vi kan.

Vi hörs!

Viktiga datum

Nomineringen stänger:
2023-04-22
Sista svarsdag nomineringar:
2023-04-22
Sista svarsdag enkät:
2023-04-20

Valberedningen

Valberedningen består av:

Ellen Lakey, sammankallande (Västerled)

Felicia Svensson (Farsta)

Anton Holmgren (Solna) 

Sofia Isaksson (Vallentuna)

Valberedningen nås via valberedning@skuss.se. Hör gärna av dig om du vill veta mer om någon förtroendepost eller har någon annan fråga! Vi hörs!

Förtroendeposter

Ledamot distriktsstyrelsen - ett år

Distriktsstyrelsens jobb är att leda distriktets arbete mellan årsmöten utifrån de ramar som årsmötet sätter upp. Det handlar bland annat om att bedriva verksamhet, sköta ekonomi, representera organisationen och vara ett stöd för distriktets lokalavdelningar. 

Som ledamot i distriktsstyrelsen är du en del i det arbetet. Alla ledamöter deltar på distriktsstyrelsemöte en gång i månaden och är en del av något eller några utskott som har ansvar för ett visst område, till exempel ekonomi, verksamhet eller organisationsfrågor. Varje ledamot har också ett antal kontaktlokalavdelningar som ledamoten förväntas besöka och hålla kontakt med under året för att kunna vara till stöd och hjälp. 

För att bli ledamot i distriktsstyrelsen måste man inte ha suttit i styrelse förut. Det viktigaste är att du är intresserad och är villig att lägga en del tid på styrelsearbetet. Att bli vald till styrelseledamot är att få ett förtroende från medlemmarna och det kommer att kräva en del av din tid. Samtidigt får du hjälp och stöd i arbetet och du får ansvar och uppgifter efter din förmåga och vilja. 

Till styrelsen kan du bli vald på ett eller två år. Det här alternativet innebär att bli vald på ett år och du kommer få välja om du vill ställa upp för omval eller inte till årsmötet 2024.

Antal: Uppdateras närmare DÅM

Ledamot distriktsstyrelsen - två år

Distriktsstyrelsens jobb är att leda distriktets arbete mellan årsmöten utifrån de ramar som årsmötet sätter upp. Det handlar bland annat om att bedriva verksamhet, sköta ekonomi, representera organisationen och vara ett stöd för distriktets lokalavdelningar. 

Som ledamot i distriktsstyrelsen är du en del i det arbetet. Alla ledamöter deltar på distriktsstyrelsemöte en gång i månaden och är en del av något eller några utskott som har ansvar för ett visst område, till exempel ekonomi, verksamhet eller organisationsfrågor. Varje ledamot har också ett antal kontaktlokalavdelningar som ledamoten förväntas besöka och hålla kontakt med under året för att kunna vara till stöd och hjälp. 

För att bli ledamot i distriktsstyrelsen måste man inte ha suttit i styrelse förut. Det viktigaste är att du är intresserad och är villig att lägga en del tid på styrelsearbetet. Att bli vald till styrelseledamot är att få ett förtroende från medlemmarna och det kommer att kräva en del av din tid. Samtidigt får du hjälp och stöd i arbetet och du får ansvar och uppgifter efter din förmåga och vilja. 

Till styrelsen kan du bli vald på ett eller två år. Det här alternativet innebär att bli vald på två år och du kommer få välja om du vill ställa upp för omval eller inte till årsmötet 2025.

Antal: Uppdateras närmare DÅM

Distriktsordförande

Distriktsordförandens ansvar är att leda distriktsstyrelsens arbete tillsammans med den vice distriktsordföranden och leda distriktsstyrelsemöten.

Ordförandens uppdrag innebär framför allt att ta ett övergripande ansvar för styrelsens arbete men också att representera distriktet gentemot våra samarbetsorganisationer och andra aktörer. Ordföranden bör vara en person med tydlig förankring i organisationen med erfarenhet av distriktsstyrelsearbete och goda ledaregenskaper. Att vara distriktsordförande är ett krävande uppdrag som inbegriper ekonomiska, organisatoriska och arbetsgivarrelaterade frågor.

Distriktsordförande väljs på ett år.

Antal: 1

Vice distriktsordförande

Den vice distriktsordförandes ansvar är att tillsammans med distriktsordföranden leda distriktsstyrelsens arbete och leda distriktsstyrelsemöten när distriktsordföranden inte närvarar.

Den vice ordföranden är ett stöd till ordföranden i dess arbete att leda distriktsstyrelsen. Läs gärna beskrivningen av distriktsordförandens uppdrag. Att vara vice distriktsordförande är ett krävande uppdrag som kräver goda ledaregenskaper och god organisatorisk förmåga. Den vice ordföranden måste inte ha arbetat i distriktsstyrelsen tidigare men behöver ha insikt i hur distriktet styrs och fungerar. Samtidigt får du som vice ordförande stöd av ordföranden i ditt arbete och möjlighet att utvecklas som ledare och lära dig under arbetets gång.

Den vice ordförande väljs på ett år och väljs bland ledamöterna i distriktsstyrelsen. För att vara valbar måste personen alltså antingen vara kvarsittande i styrelsen eller först bli vald som ledamot av årsmötet. Om personen inte blir invald i distriktsstyrelsen faller förslaget. Vill du nominera någon till vice ordförande som inte är kvarsittande i distriktsstyrelsen måste du även nominera personen till ledamot på ett eller två år.

Antal: 1

Ombud till Riksårsmötet (RÅM)

Riksårsmötet, RÅM, är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Här samlas ombud från alla distrikt för att fatta beslut om verksamhet och budget samt välja medlemmar till förtroendeposter för det kommande året. Som ombud för SKUSS representerar du vårt distrikt och våra medlemmar på riksårsmötet.

Riksårsmötet arrangeras vanligtvis i något av förbundets distrikt och uppdraget innebär då även resa till det distriktet i samband med mötet. I år kommer riksårsmötet att vara i Jönköping, Växjö distrikt den 3–6 augusti.

Antal: Uppdateras närmare DÅM

Ombud till De Ungas Kyrkomöte (DUK)

De Ungas Kyrkomöte, DUK, är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som kyrkomötet ska besluta om. Som ombud på De Ungas Kyrkomöte får du möjlighet att vara med och berätta vad du tycker om de frågor som kyrkomötet diskuterar och smatidigt få en inblick i hur hela Svenska Kyrkan styrs. 

DUK arrangeras under två dagar i Uppsala under slutet av september. 

Antal: Uppdateras närmare DÅM

Sakrevisor, sammankallande

Sakrevisorernas uppdrag är att granska att styrelsen följer de beslut som fattats på årsmötet och agerar inom de ramar som stadgarna sätter upp. Det gör de bland annat genom att läsa protokoll och besöka distriktsstyrelsens möten. Den sammankallande sakrevisorn har ett extra ansvar att se till att sakrevisorerna träffas och håller igång arbetet under året.

Antal: 1

Sakrevisor

Sakrevisorernas uppdrag är att granska att styrelsen följer de beslut som fattats på årsmötet och agerar inom de ramar som stadgarna sätter upp. Det gör de bland annat genom att läsa protokoll och besöka distriktsstyrelsens möten.

Antal: 1

Sakrevisorsuppleant

Sakrevisorernas uppdrag är att granska att styrelsen följer de beslut som fattats på årsmötet och agerar inom de ramar som stadgarna sätter upp. Det gör de bland annat genom att läsa protokoll och besöka distriktsstyrelsens möten.

En sakrevisorssuppleant är ersättare för en av sakrevisorerna och närvarar vid deras möten om den ordinarie sakrevisorn inte kan.

Antal: 2

Räkenskapsrevisor

Räkenskapsrevisorernas uppdrag är att granska att styrelsen sköter ekonomin på ett korrekt sätt. SKUSS använder sig av en auktoriserad revisor, och den förtroendevalda revisorn gör sin granskning parallellt med denne. 

Räkenskapsrevisorsuppleant

Räkenskapsrevisorernas uppdrag är att granska att styrelsen sköter ekonomin på ett korrekt sätt. SKUSS använder sig av en auktoriserad revisor, och den förtroendevalda revisorn gör sin granskning parallellt med denne. 

Räkenskapsrevisorsuppleant är ersättare närvarar vid möten om den ordinarie räkenskapsrevisorn inte kan.

Presidieordförande

Presidiets uppdrag är att leda distriktsårsmötet. De två presidieordförandena fördelar ordet, håller koll på dagordningen och röstningsförfarandet och mycket annat. 

Antal: 2

Presidiesekreterare

Presidiets uppdrag är att leda distriktsårsmötet. De två presidiesekreterarna ansvarar för att anteckna det som sägs och beslutas under årsmötet.

Antal: 2