Sverok Svealand

Förtroendeval 2022

Förtroendeval 2022

Sverok Svealand är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är ideellt, och distriktets verksamhetsområde är Värmland och Örebro Län.

Styrelsen ska bestå av 1 ordförande och 2 till 6 ledamöter.

 

Plats för årsmötet: Sverok Svealand Discord
 

Tid för Årsmötet: 13.00-15.00

Plats: Laxå E-sport och Brädspelsklubbslokal (Laxå Fritidsgård)

Mer info finns på våran hemsida.

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2022-01-11
Nomineringen stänger:
2022-03-05
Sista svarsdag nomineringar:
2022-03-08
Sista svarsdag enkät:
2022-03-10

Valberedningen

Bäst sätt att nå styrelsen är på : info@svealand.sverok.se

Förtroendeposter

Distriktsordförande

Ordförandes roll är att leda styrelsen genom verksamhetsåret, kalla till möten och vara representant för distriktet.

Antal: 1

Ledamöter

Ledamotens roll är en assisterande roll i styrelsen och hjälper de andra rollerna. 

Antal: 2-6

Revisor

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete.

Antal: 1-2

Revisorsuppleant

Revisorssuppleantens uppgift är att kliva in och ta över om ordinarie revisor ej kan.

Antal: 1-2

Valberedning

Ert jobb är att hitta den nya distriktstyrelsen för 2022

Antal: 2-6