Förtroendeval 2022

Sverok Svealand är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är ideellt, och distriktets verksamhetsområde är Värmland och Örebro Län.

Styrelsen ska bestå av 1 ordförande och 2 till 6 ledamöter.

 

Plats för årsmötet: Sverok Svealand Discord
 

Tid för Årsmötet: 13.00-15.00

Plats: Laxå E-sport och Brädspelsklubbslokal (Laxå Fritidsgård)

Mer info finns på våran hemsida.

Nominera nu
Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2022-01-11
Nomineringen stänger:
2022-02-28
Sista svarsdag nomineringar:
2022-03-06
Sista svarsdag enkät:
2022-03-06
Valberedningen

Bäst sätt att nå styrelsen är på : info@svealand.sverok.se

Förtroendeposter

Distriktsordförande

Ordförandes roll är att leda styrelsen genom verksamhetsåret, kalla till möten och vara representant för distriktet.

Antal: 1

Ledamöter

Ledamotens roll är en assisterande roll i styrelsen och hjälper de andra rollerna. 

Antal: 2-6

Revisor

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete.

Antal: 1-2

Revisorsuppleant

Revisorssuppleantens uppgift är att kliva in och ta över om ordinarie revisor ej kan.

Antal: 1-2

Valberedning

Ert jobb är att hitta den nya distriktstyrelsen för 2022

Antal: 2-6
...