Ett verktyg för valberedningar

Sverok Svealand

Förtroendeval 2024

Förtroendeval 2024

Sverok Svealand är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är ideellt, och distriktets verksamhetsområde är Värmland och Örebro Län.

Styrelsen ska bestå av 1 distriktsordförande , 1 vice distriktsordförande och minst 2 distriktsledamöter.

 

Datum: 2024-03-02

 

Plats: Scenit Kulturhuset, A-Salen

Järnvägsgatan 8, 703 62 Örebro


Tid: 12.00-15.00
12.00-12.50 Drop in, mingel med mera
13.00-15.00 Distriktsårsmötet 2024

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2023-12-01
Nomineringen stänger:
2024-02-07
Sista svarsdag nomineringar:
2024-02-14
Sista svarsdag enkät:
2024-02-14

Valberedningen

Har ni frågar till valberedningen kan ni kontakta oss på: ewidhage@gmail.com

Förtroendeposter

Distriktsordförande

Ordförandes roll är att leda styrelsen genom verksamhetsåret, kalla till möten och vara representant för distriktet.

Antal: 1

Vice Distriktsordförande

Vice ordföranden huvudsakliga uppdrag är att stötta ordförande i dess arbete och vid behov ersätta ordförande vid möten och annan representation.

Antal: 1

Distriktsledamöter

Ledamotens roll är en assisterande roll i styrelsen och hjälper de andra rollerna. 

Antal: Minst 2

Revisor

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete.

Antal: Minst 1

Revisorsuppleant

Revisorssuppleantens uppgift är att kliva in och ta över om ordinarie revisor ej kan.

Antal: Minst 1

Valberedning

Ert jobb är att hitta den nya distriktstyrelsen

Antal: Minst 2