Sverok Svealand

Förtroendeval 2023

Förtroendeval 2023

Sverok Svealand är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är ideellt, och distriktets verksamhetsområde är Värmland och Örebro Län.

Styrelsen ska bestå av 1 ordförande och 2 till 6 ledamöter.

 

Plats för årsmötet: Sverok Svealand Discord
 

Tid för Årsmötet: 12.00-15.00

Plats: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad (Studiefrämjandet Gjuteriet)

Mer info finns på våran hemsida.

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2023-01-18
Nomineringen stänger:
2023-03-05
Sista svarsdag nomineringar:
2023-03-08
Sista svarsdag enkät:
2023-03-08

Valberedningen

Lättaste sättet att kontakta valberedning är att mejla till Grim Karltun på mejladress: grim@gjutlan.se

Förtroendeposter

Distriktsordförande

Under Distriktårsmötet 2023 kommer ingen ny Distirktsordförande väljas pga. Distriktårsmötet 2022 valde Alex Holmberg på 2 år.

Vice Distriktsordförande

Under Distriktårsmötet 2023 kommer ingen ny Vice Distirktsordförande väljas pga. Distriktårsmötet 2022 valde Evelynn Aulie på 2 år..

Distriktsledamöter

Ledamotens roll är en assisterande roll i styrelsen och hjälper de andra rollerna. 

Antal: 2-6

Revisor

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete.

Antal: 1-2

Revisorsuppleant

Revisorssuppleantens uppgift är att kliva in och ta över om ordinarie revisor ej kan.

Antal: 1-2

Valberedning

Ert jobb är att hitta den nya distriktstyrelsen för 2024

Antal: 2-6