Bygg engagemang och få in fler kandidater med en välorganiserad och synlig nomineringsprocess.

Så fungerar det

Starta sidan

En valberedare startar upp sidan, skapar användarkonton för övriga valberedare och ställer in vilka förtroendeposter som det ska gå att nominera till. En enkät kan utformas med frågor som de nominerade ska besvara.

Ta in nomineringar

Valberedningen sprider länken till sidan. Såväl medlemmar som valberedningen själva kan skicka in nomineringar. Den som nominerats blir underrättad direkt och får möjlighet att besvara nomineringen och enkäten.

Presentera förslaget

När nomineringstiden löpt ut kan valberedningen ge de nominerade ytterligare tid att meddela hur de ställer sig till sina nomineringar samt att besvara frågorna i sin enkät. Valberedningen kan sedan välja att publicera sitt färdiga förslag direkt på sidan.

Sprid ordet

Skapa en en representabel startpunkt för valberedningen som alla inblandade kan samlas kring. Dra nytta av medlemmarnas nätverk och se till att så många som möjligt snabbt och enkelt kan skicka in sin nominering.

De nominerade väljer själva hur de vill bygga upp sin publika presentation. Respektive enkätsvar kan vara publikt synligt eller något som bara kommer valberedningen till del. Presentationssidan kan enkelt delas på sociala medier om den nominerade vill visa upp sin kandidatur.

Tappa inga bollar

Minimera risken att dålig kommunikation kastar en skugga över ert arbete. Det blir tydligt för alla vilka nomineringar som finns, vilka svar som har lämnats och vilka deadlines som gäller. Automatiska utskick underrättar och påminner så att inget tappas bort i onödan.

Om det finns kandidater som ställer upp i val på olika nivåer i er organisation har de endast ett konto i Nominator och hanterar alla sina nomineringar samlat.

Förankra genom transparens

Att bli tillfrågad angående en förtroendepost ska kännas viktigt och positivt. Sätt stämningen från början och visa att ert arbete är viktigt.

Nominator möjliggör ett transparent arbetssätt där alla kan följa utvecklingen och komma till tals genom att stödnominera eller skriva en rekommendation. Om era stadgar kräver det kan tjänsten även ställas in för mer slutna former av nomineringsprocesser. Exempelvis att det endast är valberedningen som kan se vilka som har nominerats samt deras svar.

Skapa er sida

Nominator är en abonnemangstjänst som erbjuds med olika nivåer av funktionalitet, varav en är gratis att använda. Det går när som helst att uppgradera till en högre nivå eller att förlänga tjänsten.

Detaljerad lista över funktioner

Gratis

0kr

60 dagar

1 konto för valberdare
3 enkätfrågor

Extra

390kr

per år

3 konton för valberedare
Fritt antal enkätfrågor
Egen logo och profilfärger

Förbund

Offert

Förbundet köper ett antal abonnemang som enkelt kan startas upp för distrikt och föreningar

Funktioner

Gratis

Extra

Komplett

Abonnemangsperiod Påminnelse går ut när perioden är på väg att gå ut och det går att förlänga tjänsten utan avbrott.
60 dagar
1 år
1 år
Antal nominerade Varje person som nomineras får enkelt och automatiskt ett konto uppsatt så att det finns möjlighet att komma tillbaka senare för att skriva in eller ändra sina uppgifter och svar. Kontot har alltid personens angivna e-postadress som användarnamn.
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
Antal valberedarkonton Valberedare har tillgång till all information och kan även fylla i svar åt nominerade. De kan också prenumerera på händelserapporter via e-post som dagligen sammanfattar vad som hänt på sidan.
Max 1 st
Max 3 st
Obegränsat
Enkätfrågor Valberedningen kan skapa enkätfrågor som de nominerade kan besvara. Frågorna kan ha olika svarsmöjligehter, exempelvis fritext eller kryssrutor. De nominerade väljer själva för respektive fråga om svaret ska vara synligt utåt eller endast för valberedarna.
Max 3 frågor
Obegränsat
Obegränsat
Dubletthantering Möjligheten att korrigera nomineringar som har hamnat på fel e-postadress, exempelvis en adress som den nominerade inte längre använder sig av. Det går även att slå samman nomineringar som har hamnat på flera olika e-postadresser.
Anpassad URL Eget val av sista delen på sidans adress. Exempelvis nominera.se/demo.
Publicera motivering En allmän motivering och bakgrund till valberedningens förslag som visas på frontsidan. Det finns även möjlighet att lägga in personliga motiveringar som visas på respektive föreslagen persons profil.
Ladda ner data Valberedning kan enkelt hämta hem all inskriven information i en Excel‑fil samt de nominerades profilbilder paketerade i en zip‑fil.
Egen logo och profilfärger Uppladdning av egen logotyp samt möjlighet att ange tre egna profilfärger. Även utskick från sidan anpassas efter inställningarna.
Sluten process Normalt kan vem som helst besöka sidan samt skicka in nomineringar. Detta kan ändras till att det endast är valberedningen som kan nominera och/eller att det endast är valberedningen som kan se vilka som har blivit nominerade.