Ett verktyg för valberedningar

Ett verktyg för valberedningar

Bygg engagemang och få in fler kandidater med en välorganiserad och synlig nomineringsprocess.

Kom igång direkt med en sida
för er valberedning
Testa runt på vår exempelsida

Sätt upp sidan

En valberedare startar upp sidan, skapar användarkonton för övriga valberedare och ställer in vilka förtroendeposter som det ska gå att nominera till. En enkät kan utformas med frågor som de nominerade ska besvara.

Ta in nomineringar

Valberedningen sprider länken till sidan. Såväl medlemmar som valberedningen själva kan skicka in nomineringar. Den som nominerats blir underrättad direkt och får möjlighet att besvara nomineringen och enkäten.

Presentera förslaget

När nomineringstiden löpt ut kan valberedningen ge de nominerade ytterligare tid att meddela hur de ställer sig till sina nomineringar samt att besvara frågorna i sin enkät. Valberedningen kan sedan välja att publicera sitt färdiga förslag direkt på sidan.

Sprid ordet

Skapa en en representabel startpunkt för valberedningen som alla inblandade kan samlas kring. Dra nytta av medlemmarnas nätverk och se till att så många som möjligt snabbt och enkelt kan skicka in sin nominering.

De nominerade väljer själva hur de vill bygga upp sin publika presentation. Respektive enkätsvar kan vara publikt synligt eller något som bara kommer valberedningen till del. Presentationssidan kan enkelt delas på sociala medier om den nominerade vill visa upp sin kandidatur.

Tappa inga bollar

Minimera risken att dålig kommunikation kastar en skugga över ert arbete. Det blir tydligt för alla vilka nomineringar som finns, vilka svar som har lämnats och vilka deadlines som gäller. Automatiska utskick underrättar och påminner så att inget tappas bort i onödan.

Om det finns kandidater som ställer upp i val på olika nivåer i er organisation har de endast ett konto i Nominator och hanterar alla sina nomineringar samlat.

Förankra genom transparens

Att bli tillfrågad angående en förtroendepost ska kännas viktigt och positivt. Sätt stämningen från början och visa att ert arbete är viktigt.

Nominator möjliggör ett transparent arbetssätt där alla kan följa utvecklingen och komma till tals genom att stödnominera eller skriva en rekommendation. Om era stadgar kräver det kan tjänsten även ställas in för mer slutna former av nomineringsprocesser. Exempelvis att det endast är valberedningen som kan se vilka som har nominerats samt deras svar.

Några av de organisationer som använder Nominator

Skapa er sida

Nominator är en abonnemangstjänst som erbjuds med olika nivåer av funktionalitet, varav en är gratis att använda. Det går när som helst att uppgradera till en högre nivå eller att förlänga tjänsten.

Varje abonnemang ger tillgång till en sida. Denna sida kan återställas och användas valfritt antal gånger under abonnemangets period.

Lista över funktioner
Alla priser inklusive moms

Gratis

0kr

60 dagar
3 frågor i enkät
Egen logo och profilfärger

Extra

3 390kr

per år
Fritt antal enkätfrågor
Egen logo och profilfärger
Anpassad URL
Publicera motivering

Komplett

5 890kr

per år
Fritt antal enkätfrågor
Egen logo och profilfärger
Anpassad URL
Publicera motivering
Sluten process
SMS notifieringar och utskicksverktyg
Introduktion

Förbund

Köp ett antal krediter som en central person kan använda för att enkelt hjälpa valberedningar inom organisationen att komma igång med en egen sida.

Mallar för grafik och enkätfrågor gör att det går snabbt att starta upp sidor och användarroller håller ordning på tillgången till personuppgifter.

Om er organisation vill jobba mer ingående med att utveckla ert valberedningsarbete kan ni kontakta Styrelsepost som erbjuder kurser, coachning och utvärderingar. Inom ramen för deras tjänster kan ni få hjälp att starta upp och optimera er Nominator-sida.

Funktioner

Gratis

Extra

Komplett

Abonnemangsperiod Påminnelse går ut när perioden är på väg att gå ut och det går att förlänga eller uppgradera tjänsten utan avbrott. Det är inte möjligt att förlänga ett gratis abonnemang.
60 dagar
1 år
1 år
Antal nominerade Varje person som nomineras får enkelt och automatiskt ett konto uppsatt så att det finns möjlighet att komma tillbaka senare för att skriva in eller ändra sina uppgifter och svar.
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
Antal valberedarkonton Valberedare har tillgång till all information och kan även fylla i svar åt nominerade. De kan också prenumerera på händelserapporter via e-post som dagligen sammanfattar vad som hänt på sidan. Obegränsat Obegränsat
Obegränsat
Enkätfrågor Valberedningen kan skapa enkätfrågor för de nominerade. De nominerade väljer själva för respektive fråga om svaret ska vara synligt publikt eller endast för valberedarna.
3 frågor
Obegränsat
Obegränsat
Dubletthantering Möjligheten att korrigera nomineringar som har hamnat på fel e-postadress. Det går även att slå samman nomineringar som har hamnat på olika e-postadresser.
Egen logo och profilfärger Uppladdning av egen logotyp samt möjlighet att ange egna profilfärger. Även utskick från sidan anpassas efter inställningarna.
Anpassad URL Eget val av sista delen på sidans adress. Till exempel nominera.se/demo.
Publicera motivering En allmän motivering och bakgrund till valberedningens förslag som visas på frontsidan. Det finns även möjlighet att lägga in personliga motiveringar som visas på respektive föreslagen persons profil.
Ladda ner data Valberedning kan hämta hem all inskriven information i en Excel‑fil samt alla profilbilder i en zip‑fil
CV och referenser Särskilda frågetyper som låter den nominerade enkelt ange relevant CV-information och kontaktuppgifter till referenser.
PDF export Generera och ladda hem färdiga sammanställningar av era nominerades presentationer snabbt och enkelt. För utskrift eller för att förenkla den egna granskningen.
Sluten process Normalt kan vem som helst besöka sidan samt skicka in nomineringar. Detta kan ändras till att det endast är valberedningen som kan nominera och/eller att det endast är valberedningen som kan se vilka som har blivit nominerade.
SMS notifieringar Om ett giltigt telefonnummer finns så skickas ett textmeddelande till de nominerade första gången de nomineras.
Utskicksverktyg Håll era nominerade informerade genom hela er process. Verktyg för att skicka ut e-post eller SMS till alla eller ett urval av nominerade.
Introduktion Möjlighet att boka in ett 30 minuters online-möte för introduktion till tjänsten.