Urval

Valberedningens förslag 2021

Share on Facebook Share on Twitter

För att ta fram vårt förslag har vi i valberedningen arbetet utifrån metoder baserade på kompetenssäkrande utbildningar i objektivt och normkritiskt valberedningsarbete som vi under året deltagit i. Vårt övergripande mål har varit att få fram ett förslag där styrelsens sammansättning balanserar ledamöternas specialistområden och en förmåga att tillsammans peka i samma riktning. Det har funnits utvecklingsområden såsom att öka transparensen, demokratisäkra beslut samt lyckas få med hela styrelsen, för att bygga ett team där alla får rätt förutsättningar att med entusiasm och arbetsglädje kan ta sig an styrelsens uppgifter. Vi tror och hoppas att vårt förslag är den rätta kombinationen för att ha bäst chans att uppnå dessa mål.

Ordförande
Anna Matsson
Kassör
Moumen Faraj
Ledamot
Ida-Karin Peters
Michael Egertz
Mårten Abrahamsson