Ett verktyg för valberedningar

Förtroendeval 2024

Förtroendeval 2024

Nu börjar arbetet med att hitta nya förtroendevalda till Svenska Covidföreningen! Är du själv intresserad av att kandidera till någon post eller känner du till någon som du tror skulle passa?

 

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening som verkar för bättre vård för patienter med covid och postcovid och mer forskning inom området. Föreningen är öppen för alla oavsett om man själv har drabbats, är anhörig eller har andra skäl för sitt engagemang.

 

Har du en vilja att påverka samt idéer om hur arbetet i föreningen skulle kunna utvecklas? Gillar du att skriva och debattera? Är du insatt i medicin och hur sjukvården är organiserad? Har du kunskaper inom redovnsing och ekonomi eller är du bra på att klura ut IT-lösningar eller har du någon annan kompetens som du tror skulle vara till gagn för föreningen? Vi behöver folk med olika typer av kompetenser!

 

De poster som ska tillsättas är styrelseposter, valberedning, revisor samt revisorssuppleant. Den nuvarande valberedningen lägger fram förslag på förtroendevalda. Vid årsmötet den 21 april kommer omröstningar ske då alla poster tillsätts. Observera att sista dagen att nominera någon är den 27 mars!

 


Så här gör du om du vill nominera dig själv eller någon annan:

1. Klicka på "Nominera"  eller på "Nominera nu" och fyll i uppgifterna.

2. Kontrollera att åtminstone alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och klicka därefter på "Skicka in".

3. Efter det kommer den nominerade att få ett mail med en länk till enkätfrågor som behöver besvaras. Sista dagen för att svara på enkäten är den 31 mars.

4. Därefter kommer valberedningen att kontakta ett urval av de nominerade för en intervju. Den 14 april presenterar valberedningen sitt förslag.

 

Obs: Ibland kan mailet med länken till enkätfrågorna hamna i skräpposten eller fastna i mailens spärr/filter. Kolla därför först skäpposten om du som nominerats inte fått detta mail. Om det inte finns där kan du lägga till valberedningens mailadress i dina kontakter. Du kan även maila valberedningen. Rekommendationen är därför att du som nominerar kontaktar den eller de peroner som du nominerar så att de känner till processen!

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2024-03-17
Nomineringen stänger:
2024-03-27
Sista svarsdag nomineringar:
2024-03-27
Sista svarsdag enkät:
2024-03-31

Valberedningen

valberedningen@covidforeningen.se

Förtroendeposter

Ordförande

1 år.

Antal: 1

Vice ordförande

1 eller 2 år.

Antal: 1

Kassör

1 eller 2 år.

Antal: 1

Sekreterare

1 eller 2 år.

Antal: 1

Ledamot

 1 eller 2 år.

Antal: 3-5

Suppleant

1 år.

Antal: 3

Valberedning

1 år.

Antal: 2-6

Revisor

1 år.

Antal: 1

Revisorssuppleant

1 år.

Antal: 1