Ett verktyg för valberedningar

Naturskyddsföreningen

Val till riksstyrelse och revisorer 2025-27

Här kan du nominera kandidater

Nominera

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2024-05-01
Nomineringen stänger:
2025-01-31
Sista svarsdag nomineringar:
2025-02-15
Sista svarsdag enkät:
2025-02-15

Valberedningen

Samtiga valberedare får del av ditt meddelande. Vi återkopplar.

Hälsningar Boel Lanne (ordf), Anders Gottberg, Angelika Schindler - Egl, Helena Björklund och Urpo Taskinen

Förtroendeposter

Ordförande

Ordförande 2 år

Antal: 1

Styrelseledamot

Ledamot i Riksstyrelsen

Antal: 11

Revisor

Ordinarie revisor på 2 år

Antal: 1

Revisorssuppleant

Suppleant på 2 år

Antal: 1