Välkommen att nominera till förtroendeposter i RFSU vid kongressen 2021


Här kan samtliga RFSU:s medlemmar nominera kandidater till den kommande förbundsstyrelsen (mandatperiod 2021-2023), valberedning och verskamhetsrevisorer. Nedan finns information om valberedningens arbete, vilka behov som finns i förbundsstyrelsen samt information om viktiga datum som sista dag för nominering.  

  

Vad är en valberedning?

RFSU:s medlemmar väljer vid varje kongress en valberedning. Förslag på valberedning bereds av ordförandenätverket. Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till förbundsstyrelse och revisorer. Valberedningens uppgift är att förbereda valen genom att arbeta för att medlemmar ska nominera personer, gå igenom föreslagna kandidater, intervjua kandidater och lägga fram ett väl genomarbetat förslag till kongressen. 

Valberedningen består av fem ledamöter och tre ersättare och arbetar utifrån riktlinjer antagna av kongressen, som går att hitta här: https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/riktlinjer-for-valberedningen-2017.pdf


 

Valberedningens process

Valberedningen deltar på ordförandekonferenser, förbundsstyrelsemöten och andra sammanhang där RFSU-medlemmar är engagerade. Målet är att ta fram en väl sammansatt grupp av människor som besitter viktiga kompetenser och erfarenheter som är viktiga att ha i RFSU:s förbundsstyrelse. Detta gör vi genom att försöka stimulera många bra nomineringar samt genom att bereda vilka kandidater som bör ingå i förslaget till kongressen. 

 

Viktiga datum!

Valberedningens process har ett antal viktiga datum.

23 oktober: Period för att nominera kandidater påbörjas.

20 december: Sista dag för nominering / nomineringsstopp (kl. 23.59).

31 december: Sista dag för kandidater att komplettera sin kandidatinformation.

16 januari - 1 februari: Valberedningen kompletterar eventuellt underlaget med ytterligare kandidater om behov finns.

12-14, 27-28 februari, 20-21 mars: Tid för intervjuer av kandidater.

28 mars: Valberedningens förslag planeras vara klart och samtliga kandidater informeras.

 

Hur nominerar jag en kandidat?

Nominera en kandidat genom att föreslå hen till valberedningen via nomineringsverktyget Nominator här.

Alternativt kan nominering skickas till valberedningens e-post, dock kommer valberedningen då föra in personen i nominator. Vi behöver namn, e-post och telefonnummer till den du nominerar. 

Stäm gärna av om personen är intresserad innan du nominerar, även om det inte är nödvändigt att göra. Sista tidpunkt för nominering är: 20 december kl. 23.59.


Mer information?

Mer information om kraven på kandidater till förbundsstyrelsen går att hitta [här]. Mer information om verksamhetsrevisoernas uppdrag går att finna [här].

Nomineringar till valberedningen kommer behandlas av RFSUs lokalordförandenätverk.


Har du frågor om de olika förtroenduppdragen?

Tveka inte att skicka ett meddelande till valberedning@rfsu.se. Har du frågor om processen för val av valberedning, skicka ett meddelande till Inger Forsgren.

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2020-10-22
Nomineringen stänger:
2020-12-20
Sista svarsdag nomineringar:
2020-12-31
Sista svarsdag enkät:
2020-12-31
Valberedningen
  • Niklas Hill
  • Daniel Hjalmarsson
  • Monica Johansson
  • Hanna Knutsson
  • Måns Magnusson (sammankallande)
  • Nadja Nilsson
  • Carmen Pocrnja
  • Emil Rissve

Det enklaste sättet att kontakta oss är att skicka e-post till:

valberedning@rfsu.se

Har du frågor om nomineringsprocessen går även bra att kontakta RFSU:s organisationssekreterare Henrik Hirseland på tel 08-692 07 26 eller henrik.hirseland@rfsu.se 

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Förbundsordföranden (FO) leder förbundsstyrelsens och arbetsutskottets (AU:s) arbete. Dessutom ansvarar FO för att:
(1) löpande agera arbetsledare för generalsekreteraren (GS),

(2) vara i löpande kontakt med lokala RFSU-föreningar och organisationsmedlemmar,

(3)  vara i löpande kontakt med det omgivande samhället (forskare, opinionsbildare, beslutsfattare och andra organisationer), samt

(4) representera RFSU i media och andra publika sammanhang.

Antal: 1

Ledamot i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) är RFSU:s högsta beslutande organ mellan kongresser. FS ansvarar för strategisk ledning och utveckling av RFSU samt långsiktighet i finansiering, löpande uppföljning, granskning och resultatvärdering av verksamheten. 

Antal: 12

Ledamot i valberedningen

Valberedningen (VB) bereder val till RFSU:s förbundsstyrelse och förbundets revisorer.

Antal: 5

Suppleant i valberedningen

Valberedningen (VB) bereder val till RFSU:s förbundsstyrelse och förbundets revisorer.

Antal: 3

Verksamhetsrevisor (ordinarie)

Verksamhetsrevisorerna granskar förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning tillsammans med de auktoriserade revisorerna.

Antal: 2

Verksamhetsrevisor (suppleant)

Verksamhetsrevisorerna granskar förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning tillsammans med de auktoriserade revisorerna.

Antal: 2
...