Förtroendeval Förbundstyrelsen 2019

Detta är nomineringssidan för Förbundstyrelsen i Riksförbundet Unga Musikanter.

Nominera nu
Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2019-03-14
Nomineringen stänger:
2019-11-16
Sista svarsdag nomineringar:
2019-09-07
Valberedningen

Michael Johansson - sammankallande

Ronja Höjer

Kristoffer Lay

Sonia Brodin

Rasmus Eriksson

Förtroendeposter

Ledamot

Antal: 5

Är du en person som vill förnya och utveckla verksamheten i RUM som kommer påverka alla våra medlemmar? Du för möjlighet att aktivt medverka i att skapa en grund för framtidens kulturutövande och vi lägger en stor vikt i mångfald i styrelsen.

Ordförande

Antal: 1

Vill du vara frontfiguren utåt för RUM? Då är detta posten för dig. Som förbundsordförande får du unika möjligheter att påverka hela kultursverige, genom möten med politiker, andra organisationer och evenemang. Detta förtroendeuppdraget är dessutom halvtidsarvoderat vilket innebär större ansvar och möjligheter att personen genomför delar av arbetet på dagtid.

Suppleant

Antal: 2

Vill du arbete i förbundet under en kortare tid är detta posten för dig. Som suppliant har du samma möjligheter och skyldigheter som en vanlig ledamot, men du har ingen rösträtt om samtliga ledarmöter är närvarande. Dessutom väljs posten bara på ett år, vilket är perfekt för dig som kanske inte har bestämt vad du ska göra efter skolan.

Valberedning

Antal: 5

Du arbetar med att utvärdera förbundsstyrelsen och jobbar med att ta fram förslaget  för nästa års förbundsstyrelse. I arbetet ingår att söka upp intressanta personer som skulle passa i syrelsen, samla in och interjuva både förbundsstyrelsen och nomineringar till styrelsen.

...