Valberedningen 2020

Hej och välkomna till Svenska Innebandyförbundets nya sida för nominering till Valberedningen inför Förbundsmöte 14 juni 2020.

Här kan ni nominera personer till Svenska Innebandyförbundets valberedning.

Enligt stadgarna 2 Kap 5 § ska valberedningen bestå av Ordförande och fyra (4) övriga ledamöter och de väljs för en tid av ett år.

Det finns även möjlighet att stödnominera redan angivna personer genom att klicka på personen och sedan på ”Stödnominering”

Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och bör känna till sin nominering.

Rätt att nominera personer till valberedningen har Föreningar och SDF, se 3 Kap 3§ i stadgarna. 

Valbar är person som är röstberättigad medlem i en till förbundet ansluten förening. Arbetstagare hos SF eller SDF, i förbundsserieförening och intresseorganisaitoner får inte väljas till ledamot av valberedningen. 

Svenska Innebandyförbundets stadgar hittar ni här. 

Nomineringsperioden pågår från den 15 mars fram till den 12 juni kl.12.00.

Nomineringar kan även ske vid förbundsmötet. 

Nominera nu
Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2020-03-15
Nomineringen stänger:
2020-06-12
Sista svarsdag nomineringar:
2020-06-12
Sista svarsdag enkät:
2020-06-12
Valberedningen

Ansvaret för att inhämta nomineringar till valberedningen ligger hos förbundsstyrelsen.

Skicka en e-post till sibf.nomineravalberedning@innebandy.se för mer information och kontakt.

Förtroendeposter

Ordförande

Antal: 1

Ordförande i valberedningen

Ledamot

Antal: 4

Ledamot i valberedningen 

...