Ett verktyg för valberedningar

Skap

Förtroendeval 2024

Enligt de flesta av Skaps medlemmar är föreningen Sveriges viktigaste. Skap synliggör musikskapare i den kulturpolitiska debatten, pressar musikbolag och streamingtjänster – och alla andra som tjänar pengar på vårt skapande – att betala bättre och snabbare, producerar rapporter som granskar det svenska musiklivet ur upphovspersoners perspektiv, belönar Sveriges bästa musikskapare med stipendier och påverkar beslutsfattare både regionalt, nationellt och globalt i musikskapares tjänst. Vi förser våra medlemmar med utbildningar och kunskap, hjälper till med avtalsrätt, juridisk och ekonomisk rådgivning, hyr ut lägenheter i Paris och Almuñécar till självkostnadspris och både arrangerar och bjuder in till alla möjliga events av nytta för musikskapare. Sedan 2023 är vi dessutom delägare i The Node på Sergels torg och ägnar mycket tid åt att analysera vad vi bäst bör ägna vår tid och våra pengar åt för att få störst effekt i fortsättningen på det svenska musikundret.

Nästa år ska vi också välja en ny ordförande för Skap då Alfons Karabuda inte kandiderar om. Ordförandes roll är att företräda Skaps intressen så som de är utryckta i stadgar, policydokument och verksamhetsplan. Denna position innebär att, i samråd med kansli och styrelse, leda genomförandet av organisationens uppdrag för att uppfylla dess vision och mål. Styrelsen har beslutat att arbetsgivaransvar för kansliets personal inte ska vila på tillträdande ordförande utan på en anställd vid kansliet.

Skap har växt och vårt inflytande i Sverige, i EU och globalt ökat. Det skall vi fortsatt värna. Har du en tydlig vision om riktning för Skaps framtida verksamhet, användbara nätverk, sylvassa åsikter om hur
musikindustrin bör utvecklas och välformulerade uppfattningar om varför just upphovspersonerna bör stå i centrum för alla diskussioner om musikens villkor? Då kanske du skall kandidera! Du kan förstås även välja att nominera en annan medlem.

Den nominerade får ett mail och kan då välja att acceptera nomineringen eller inte. Kandidater och nominerade får sen ett bekräftelsemail med enkätfrågor som ska besvaras för att gå vidare i processen.

Vänta inte med din ansökan. Intervjuer sker löpande.

Du kan läsa mer om Skaps styrelses uppdrag här: https://skap.se/om-skap/ 

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2023-09-15
Nomineringen stänger:
2023-11-15
Sista svarsdag nomineringar:
2023-11-18
Sista svarsdag enkät:
2023-11-20

Valberedningen

valberedning@skap.se

Valberedningen består av Selen Özan, sammankallande, Elise Steinholtz Einarsdotter, Sibille Attar, Thomas Lindahl och Ragnar Grippe.

 

Förtroendeposter

Ordförande

Ordförandes roll är att företräda Skaps intressen så som de är uttryckta i stadgar, policydokument och verksamhetsplan. Denna position innebär att, i samråd med kansli och styrelse, leda genomförandet av organisationens uppdrag för att uppfylla dess vision och mål.

Önskvärda kvalifikationer & kompetenser

• Förankring i eget musikskapande liksom i musikbranschen i övrigt.

• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

• Kunskaper om Stim-sfären, samtidens tekniska branschfrågor och upphovsrätt.

• Erfarenhet av förhandlings- och påverkansarbete.

• Stor social kompetens att möta människor på alla nivåer.

Mandatperioden för ordförande är tre år.

Omfattning

Omfattning 100 % med viss flexibilitet ned till 75 %.

Arbetsuppgifter

• Strategiskt ledarskap

• Ledning organisation

• Externa relationer och påverkningsarbete

• Ekonomisk hållbarhet

• Styrelserelationer och styrning

 

Processen

Fram till den 15 november kan du nominera (andra eller dig själv) till förtroendeuppdrag.

Fram till den 18 november kan du tacka ja eller nej till nomineringen.

Fram till den 20 nov har du på dig att svara på frågorna som du får tillgång till när du nominerats.

Efter det intervjuar vi i valberedningen relevanta kandidater. Ordförandekandidater kommer också testas via en rekryteringskonsult för att ge oss i valberedningen en bredare bild av kandidaterna.

När vi sedan beslutat oss för vilket förslag som blir vårt så kommer även du som inte är en del av förslaget kunna presentera dig i handlingarna till mötet.

 

Antal: 1

Styrelseledamot

Styrelsens uppdrag är att företräda Skaps intressen så som de är uttryckta i stadgar, policydokument och verksamhetsplan.

Skap delar in sitt arbete i fyra huvudsakliga områden: 
Påverkansarbete
Kollektiv förvaltning
Utbildning 
Stipendier & priser

Antal: 2

Förtroendevalda revisorer

Förtroendevalda revisorernas uppdrag är att granska Skaps verksamhet och ekonomi. Detta görs i samråd med auktoriserade revisorer.

Antal: 2

Valberedning

Valberedningen bereder val och ska ta fram förslag till ledamöter i styrelse och valberedning samt revisorer

Antal: 3-5