Välkommen till Nominera Sverok Mälardalens valberednings sida för att hitta ännu fler kompetenta kandidater till förtroendeposter inom Sverok Mälardalen.

Inför årsmötet 2022 finns det ingen valberedning då inga medlemmar ställde upp som förtroendevalda till valberedningen under årsmötet 2021 och det extra årsmötet 2021 som hölls pga. för få kandidater.

Denna sida finns kvar för att nästa valberedning ska kunna fortsätta arbetet med en bra överlämning och förberedda resurser.

Texten nedan beskriver lite kort om arbetet som görs och ni kan nominera kandidater när information om detta kommer upp. Det finns även information om posterna nedan och via en länk.

Alla nomineringar där de nominerade accepterat sin niminering kommer tas med i möteshandlingarna till årsmötet. Med förhoppningsvis en gememsam möjlighet att ställa frågor m.m. till dessa innan årsmötet. Exakt hur detta kommer gå till kommer det mer information om i slutet av 2021 eller början av 2022.

DATUM FÖR NOMINERINGAR ETC. ÄR TILLFÄLLIGA.


Normalt så arbetar valberedningen under ett års tid med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sverok Mälardalens förtroendevalda platser. De tar fram ett förslag som lämnas till Årsmöte, Sveroks Mälardalens högst beslutande organ.

I deras förslag vill de ha så bred representation som möjligt gällande likabehandling, verksamhetsgrenar och geografisk plats så Sverok kan fortsätta vara i framkant gällande jämlikhet inom spelhobbyn. FÖR DET HÄR BEHÖVER VI DE DIN HJÄLP! Känner du någon eller är du själv rätt person för Sverok Mälardalen.

Läs vidare för mer information om vilka platser som finns och hur du nominerar här nedanför och i vårt fördjupade dokument om posterna! Du kan göra skillnad! 

 

ÅRSMÖTE
X/X kl XX:XX


Intervjuer planeras att genomföras X-X/X

Nomineringsstopp X månad X
Sista dag att svara på nominering X månad X
Sista dag att svara på enkäten X månad X

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2022-04-01
Nomineringen stänger:
2022-04-02
Sista svarsdag nomineringar:
2022-04-03
Sista svarsdag enkät:
2022-04-04
Valberedningen

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sveroks Mälardalens olika förtroendeuppdrag.

Valberedare:
Vakantsatt  (Sammankallande)
Vakantsatt 
Vakantsatt  

Nyfiken på att kandidera? Läs mer om vad det innebär att ha en förtroendepost i Sverok Mälardalen i detta dokument.

Kontakta oss på: valberedning@malardalen.sverok.se

Förtroendeposter

Ordförande

Leder styrelsemöten och arbetsleder styrelsen. Ordförande har en planerande roll kring hur årets styrelsearbete ska läggas upp i tid och resurser.

Antal: 1

Kassör

Har övergripande överblick och ansvar för att budgeten och ekonomin skötts på ett bra sätt.

Antal: 1

Sekreterare

Sköter dokumentation av styrelse och distriktsrelaterat arbete

Antal: 1

Styrelseledamot

Styrelseledamöter ansvarar för distriktets verksamhet. Alla län bör om möjligt vara representerade.

Antal: 2, 4 eller 6

Revisor

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och distriktets verksamhet samt räkenskaper och se till så att arbetet sker i enlighet med Sveroks Mälardalens stadgar m.m.

Antal: 1-2

Revisorsersättare

Revisorsersättare förväntas kunna hoppa in i rollen som revisor vid behov.

Antal: 1+

Valberedning

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sverok Mälardalens olika förtroendeuppdrag.
En ledamot är sammankallande

Antal: 2+
...