Välkommen till Nominera Sverok Mälardalens valberednings sida för att hitta ännu fler kompetenta kandidater till förtroendeposter inom Sverok Mälardalen.

Vi arbetar under ett års tid med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sverok Mälardalens förtroendevalda platser. Vi tar fram ett förslag som lämnas till Årsmöte, Sveroks Mälardalens högst beslutande organ.

I vårt förslag vill vi ha så bred representation som möjligt gällande likabehandling, verksamhetsgrenar och geografisk plats så Sverok kan fortsätta vara i framkant gällande jämlikhet inom spelhobbyn. FÖR DET HÄR BEHÖVER VI DIN HJÄLP! Känner du någon eller är du själv rätt person för Sverok Mälardalen.

Läs vidare för mer information om vilka platser som finns och hur du nominerar här nedanför och i vårt fördjupade dokument om posterna! Du kan göra skillnad! 

 

EXTRAINSATT ÅRSMÖTE
25 april kl 13:00
Fyllnadsval av alla poster då för få kandidater fanns under ordinarie årsmöte den 21 mars.

Intervjuer planeras att genomföras 21-24/4

Nomineringsstopp 18 april
Sista dag att svara på nominering 19 april
Sista dag att svara på enkäten 20 april

Viktiga datum
Nomineringen stänger:
2021-04-18
Sista svarsdag nomineringar:
2021-04-19
Sista svarsdag enkät:
2021-04-20
Valberedningen

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sveroks Mälardalens olika förtroendeuppdrag.

Valberedare:
Michel Rowinski (Sammankallande)
Adam Osbäck
Tomas Berg

Nyfiken på att kandidera? Läs mer om vad det innebär att ha en förtroendepost i Sverok Mälardalen i detta dokument.

Kontakta oss på: valberedning@malardalen.sverok.se

Förtroendeposter

Ordförande

Leder styrelsemöten och arbetsleder styrelsen. Ordförande har en planerande roll kring hur årets styrelsearbete ska läggas upp i tid och resurser.

Antal: 1

Kassör

Har övergripande överblick och ansvar för att budgeten och ekonomin skötts på ett bra sätt.

Antal: 1

Sekreterare

Sköter dokumentation av styrelse och distriktsrelaterat arbete

Antal: 1

Styrelseledamot

Styrelseledamöter ansvarar för distriktets verksamhet. Alla län bör om möjligt vara representerade.

Antal: 2, 4 eller 6

Revisor

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och distriktets verksamhet samt räkenskaper och se till så att arbetet sker i enlighet med Sveroks Mälardalens stadgar m.m.

Antal: 1-2

Revisorsersättare

Revisorsersättare förväntas kunna hoppa in i rollen som revisor vid behov.

Antal: 1+

Valberedning

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sverok Mälardalens olika förtroendeuppdrag.
En ledamot är sammankallande

Antal: 2+
...