Ett verktyg för valberedningar

Sverok Västerbotten

Förtroendeval 2024

Förtroendeval 2024

Det är snart dags för årsmöte i Sverok Västerbottens distriksstyrelse och vi söker därmed efter nya eldsjälar som kan tänka sig vara med i denna fantastiska styrelse.

Viktiga datum

Nomineringen öppnar
2023-12-01
Sista nomineringsdag
2024-02-29
Sista svarsdag
2024-03-09

Valberedningen

Sveroks Västerbottens valberedning består av avgående styrelse och dom kan kontaktas via mail på styrelse@vasterbotten.sverok.se eller via vår Discord https://discord.gg/YsykVnK4CK.

Eventuella tekniska frågor om Nominera, vänligen kontakta n0llan på Discord.

Förtroendeposter

Ordförande

Ordföranden är den som leder styrelsens arbete under året och håller i möten och liknande.

Antal: 1

Sekreterare

Sekreteraren skriver alla mötesprotokoll och har hand om dom.

Antal: 1

Kassör

Kassören är den som ansvarar för ekonomin i distriktet. Den är även tillsammans med en till person i styrelsen firmatecknare för distriktet.

Antal: 1

Ledamot

Ledamoten sitter med i styrelsen och hjälper till att bestämma vad distriktet ska genomföra under året.

Suppleant

Suppleanten sitter med i styrelsen som en ersättare ifall att någon ledamot inte kan närvara på ett styrelsemöte. Suppleanten har alltid närvarorätt och yttranderätt på styrelsemöten, men om en ledamot saknas på mötet så har suppleanten även rösträtt på mötet istället för den saknade ledamoten.

Valberedning

Valberedningen arbetar under året med att finna nya personer som kan tänka sig sitta med i styrelsen och är dom som i slutet bestämmer vilka personer som ska nomineras till nästa styrelse.

Antal: 2

Revisor

Revisorerna granskar styrelsen arbete under årets gång och är dom som i slutet av året lägger fram förslaget om den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet för året som har varit.

Antal: 2