Demovalet

Det här är en demonstration av hur Nominator fungerar. Det här förtroendevalet finns inte på riktigt. I den här texten finns möjligheten att beskriva nomineringsprocessen mer ingående. Exempelvis hur valberedningen kommer att jobba och vad som kommer att hända på årsmötet eller motsvarande.

Nominera nu
Viktiga datum
Nomineringen stänger:
2020-11-30
Sista svarsdag nomineringar:
2020-12-31
Valberedningen

Testa Bertsson (Sammankallande)
testbert@nominera.se

Bert Testsson
berttest@nominera.se

Berta Testsson
berta@nominera.se

Förtroendeposter

Ordförande

Sammankallande i styrelsen.

Kassör

Hanterar föreningens ekonomi.

Ledamot

Antal: 5

En bra post att ha.

...