Förtroendeval 2022

Förtroendeval 2022

Det här är en demonstration av hur Nominator fungerar. Det här förtroendevalet finns inte på riktigt. I den här texten finns möjligheten att beskriva nomineringsprocessen mer ingående. Exempelvis hur valberedningen kommer att jobba och vad som kommer att hända på årsmötet eller motsvarande.

 

Valberedningens arbetsprocess

Samtliga medlemmar har möjlighet att nominera fram till 2020-11-30. Det är endast nomineringar som inkommit på denna sida som kommer att räknas. Efter nomineringsperioden kommer de nominerade ha ytterligare några dagar på sig att lämna sina svar. Därefter kommer valberedningen att genomföra telefonintervjuer med samtliga nominerade.

Vi kommer att lägga störst vikt vid:

  • Tidigare engagemang i föreningen
  • Kompetens inom föreningsdrift
Nominera

Viktiga datum

Nomineringen stänger:
2023-12-01
Sista svarsdag nomineringar:
2023-12-31
Sista svarsdag enkät:
2023-12-31

Valberedningen

Testa Bertsson (Sammankallande)
testbert@nominera.se

Bert Testsson
berttest@nominera.se

Berta Testsson
berta@nominera.se

Förtroendeposter

Ordförande

Sammankallande i styrelsen.

Kassör

Hanterar föreningens ekonomi.

Ledamot

En bra post att ha.