Ett verktyg för valberedningar

Sverok Väst

Förtroendeval

Förtroendeval

Vad roligt att du är intresserad att bli förtroendevald för Sveork Väst under 2024!

Sverok väst styrelse kommer under 2024 att bestå av: ordförande, kassör och ett antal ledamöter vars ansvar och uppgifter bestäms utifrån delvis årsmötet och utifrån vad styrelsen arbetar med. Arbetet i styrelsen är helt ideellt, alltså oavlönat, men väldigt lärorikt. Att vara en del av föreningens styrelse innebär tidvis hårt arbete, och du får värdefulla erfarenheter till arbetslivet. Dessutom är det väldigt roligt!   

Valberedningen förbereder personvalen inför årsmötet oberoende av styrelsen, och arbetar som mest i slutet av verksamhetsåret, innan årsmötet. Det kan vara bra att ha viss erfarenhet av styrelsearbete eller valberedningsarbete sedan tidigare, men är inget måste.

Revisorn granskar föreningens ekonomi och verksamhet och kontrollerar att allt gått rätt till.
Samtliga poster kan sökas av alla föreningens medlemmar, inklusive nuvarande och tidigare styrelseledamöter. Du får ansöka till fler än en post, men kan endast bli vald till en av dem. Till vissa poster är det bra att ha vissa förkunskaper, så läs igenom beskrivningarna av de poster som intresserar dig. Vi vill gärna att du berättar lite om dig själv för att vi ska få en bättre bild av vem du är, och vilka erfarenheter du har som gör att just du passar till den post du sökt till!

Nominera

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2024-01-23
Nomineringen stänger:
2024-03-08
Sista svarsdag nomineringar:
2024-03-09
Sista svarsdag enkät:
2024-03-08

Valberedningen

Går bra att kontakta oss på discord
Stina, cxptxinhyde
Mags, imagine.mags

Förtroendeposter

Ordförande

Arbetsleder styrelse

Antal: 1

Kassör

Hanterar ekonomin 

Antal: 1

Ledamot

ledamöters ansvar och uppgifter bestäms utifrån delvis årsmötet och utifrån vad styrelsen arbetar med.

Antal: 3-10

Valberedare

Valberedningen är den grupp som är ansvarig för att det inför varje Årsmöte finns ett förslag till ny styrelse och andra förtroendeuppdrag. Deras uppgift är att träffa och intervjua kandidater för att hitta ett så bra förslag som möjligt.

Antal: 2-5

Revisor

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och se till så att arbetet sker i enlighet med svensk lag, Sveroks stadgar och Årsdmötets beslut. 

Antal: 2