Förtroendeval 2021

Här kan du nominera personer till styrelsen för Sverok Väst

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2021-02-08
Nomineringen stänger:
2021-03-20
Sista svarsdag nomineringar:
2021-03-10
Sista svarsdag enkät:
2021-03-20
Valberedningen

noalindholm03@outlook.com

Förtroendeposter

Ordförande

Ordförande i Sverok Väst leder arbetet i distriktet. Är också firmatecknare för föreningen 

Antal: 1

Kassör

Kassör i Sverok Väst sköter allt som har med ekonomi att göra. Är också firmatecknare för föreningen.

Antal: 1

Ledamot

Ledamöter i Sverok Väst bedriver arbetet i distriktet. En av ledamöterna utses till Sekreterare och en utses till Vice Ordförande. Detta val sker internt i styrelsen efter att styrelsen har valts

Antal: 10

Valberedare

Valberedningen ansvarar för att ta fram en ny styrelse till nästa år. Som valberedare har du också unik insikt i styrelsens arbete genom att delta på styrelsemöten. Denna posten kräver inte mycket tid utan din enda uppgift är att hänga med lite vad som händer i distriktet och sen försöka ta fram passande kandidater till nästa år.

Antal: 4

Revisor

Som revisor granskar du styrelsens arbete och ekonomi

Antal: 2
...