Ett verktyg för valberedningar

Sverok Väst

Förtroendeval

Vanliga frågor och svar

Samtliga frågor och svar
Om du har blivit nominerad
När du nominerar någon
Jag finns med som nominerad i listan men jag har inte fått något utskick om det?
Om den som nominerade dig uppgav fel e-postadress så får du inte det utskick som låter dig logga in och svara på nomineringen. Kontakta då valberedningen så kan de enkelt rätta till din e-postadress.
Jag finns med två eller flera gånger i listan med nominerade?
Om du har blivit nominerad på flera olika e-postadresser kan valberedningen hjälpa dig med att slå ihop dina användarkonton så att alla dina uppgifter och nomineringar blir samlade under ett konto.
Kommer den person jag nominerar att se mitt namn och mina uppgifter?
Nej. Endast valberedningen kan se vem som har skickat in en nominering.