Urval

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2018

Share on Facebook Share on Twitter

2019 är ett år fullt av spännande möjligheter och utmaningar för Sverok. Vi skall fortsätta vårt påverkansarbete för att sätta ungas inflytande över deras egen fritid och kulturutövande på agendan. Med en stärkt koppling till e-sporten tror vi att vi kan etablera bilden av Sveroks roll inom gaming, jämte E-sportförbundets egna, distinkta roll, samt att den bilden blir tydligt kommunicerad utåt. Sveroks varumärke ska  stärkas och vi vill att alla Sveriges ungdomar ska veta vad Sverok kan erbjuda dem inom gaming och inom alla våra hobbygrenar. Det kommer kräva fingertoppskänsla, strategiskt perspektiv, men inte minst empati, relationsskapande och ett stort hjärta.

I år fanns många kompetenta och passionerade kandidater till flera av posterna, vilket är glädjande men också en utmaning. Vi har haft att ta hänsyn till en mängd kriterier och tittat på förslaget i sin helhet utifrån faktorer som: representation, normkritisk kompetens, geografisk spridning men också ledarskap och tillgänglighet. Särskilt inom det verkställande utskottet (VU) finns ett stort behov av att vara nåbar och i nära samverkan med kansliet, samtidigt som representation, påverkansarbete och stora evenemang på olika håll i landet såklart kräver mycket resor. De ekonomiska förändringarna i förbundet kräver en förstärkt beredskap av de arvoderade.

För att ta fram vårt förslag har vi i valberedningen arbetet utifrån metoder baserade på kompetenssäkrande utbildningar i objektivt och normkritiskt valberedningsarbete som vi under året deltagit i. Vårt övergripande mål har varit att få fram ett förslag där styrelsens sammansättning balanserar ledamöternas specialistområden och en förmåga att tillsammans peka i samma riktning. Det har funnits utvecklingsområden såsom att öka transparensen, demokratisäkra beslut samt lyckas få med hela styrelsen, för att bygga ett team där alla får rätt förutsättningar att med entusiasm och arbetsglädje kan ta sig an styrelsens uppgifter under 2019. Vi tror och hoppas att vårt förslag är den rätta kombinationen för att ha bäst chans att uppnå dessa mål.

Ordförande
Alexandra Appleby Hjortswang
Vice Ordförande
Max Horttanainen
Förbundssekreterare
Erland Nylund
Ledamot
Anna Kärrstrand
Caroline Wallen
Emma Carlström
Erik Larsson
Helena Sandahl
Wadoud Ståhl
Revisor
Andreas Hallqvist
Lloyd Baltz
Revisorsersättare
Oliver Sundström
Tjarls Metzmaa
Valberedare
Alexander Hallberg
Gabrielle De Bourg
Jojjon Hamrén
Linnea Risinger
Mattias Moraeus
Michael Lönn
Sanna Hedlund