Förtroendeval 2019

HEJ!

Välkommen till NOMINERA, Sveroks valberednings sida för att hitta ännu fler kompetenta kandidater till förtroendeposter inom Sverok. Vi arbetar under ett års tid med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sveroks förtroendevalda platser. Vi tar fram ett förslag som lämnas till Riksmötet, Sveroks högst beslutande organ. I vårt förslag vill vi ha så bred representation som möjligt gällande likabehandling, verksamhetsgrenar och geografisk plats så Sverok kan fortsätta vara i framkant gällande jämlikhet inom spelhobbyn. FÖR DET HÄR BEHÖVER VI DIN HJÄLP! Känner du någon eller är du själv rätt person för Sverok?

Läs vidare för mer information om vilka platser som finns och hur du nominerar här nedanför och i vårt fördjupade dokument om posterna! Du kan göra skillnad! 

Viktiga datum
Nomineringen öppnar:
2019-08-13
Nomineringen stänger:
2019-10-11
Sista svarsdag nomineringar:
2019-10-11
Sista svarsdag enkät:
2019-11-02
Valberedningen

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sveroks olika förtroendeuppdrag.

Linnea Risinger (sammankallande)
Mattias Moraeus
Gabrielle de Bourg
Alexander Hallberg
Sanna Hedlund
Michael Lönn
Jojjon Hamrén

Nyfiken på att kandidera? Läs mer om vad det innebär att ha en förtroendepost i Sverok i detta dokument.

Kontakta oss på: valberedning@sverok.se

Förtroendeposter

Ordförande

Antal: 1

Förbundsordförande agerar som förbundets främsta företrädare, har en god överblick över förbundet och dess verksamhet samt planerar och leder styrelsens arbete. Uppgifterna omfattar saker som att planera och visionera inför förbundets framtid samt identifiera möjligheter och hot för förbundet.

Vice Ordförande

Antal: 1

Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att vara ett stöd för förbundsordförande och att hålla sig väl insatt i dennes arbete för att kunna fungera som ersättare vid längre frånvaro.

Förbundssekreterare

Antal: 1

Förbundssekreteraren jobbar mer internt med organisationen och utgör ett stöd för förbundsordföranden. Förbundssekreterarens huvuduppgift är att jobba med förbundets verkställande kapacitet och att förbättra styrelsens möjligheter att koncentrera sig på långsiktiga och principiella frågor. Uppgifterna omfattar bland annat att jobba med samordning och planeringsstöd för förbundets arbetsgrupper, att kontinuerligt göra avstämningar mot verksamhetsplanen och att upprätthålla medlemsdialog kring centrala och aktuella frågor inom förbundet.

Ledamot

Antal: 6

Styrelsen är Sveroks strategiska ledning och de som är ytterst ansvariga för förbundet mellan Riksmötena. Styrelsen väljs av Riksmötet och består av upp till 12 personer. Dessa är ordförande, vice ordförande, förbundssekreterare och ledamöter.

Revisor

Antal: 2

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och se till så att arbetet sker i enlighet med svensk lag, Sveroks stadgar och Riksmötets beslut. Revisorerna väljs av Riksmötet och Sverok har två ideella revisorer och en auktoriserad revisor, alla med varsin personlig ersättare.

Revisorsersättare

Antal: 2

Revisorsersättare förväntas att hålla sig uppdaterade och kunna hoppa in i rollen som revisor vid behov.

Valberedare

Antal: 7

Valberedningen är den grupp som är ansvarig för att det inför varje Riksmöte finns ett förslag till ny styrelse och andra förtroendeuppdrag. Deras uppgift är att träffa och intervjua kandidater för att hitta ett så bra förslag som möjligt.

...