Ett verktyg för valberedningar

Spelkulturförbundet Sverok

Förtroendeval 2024

Förtroendeval 2024

Hej!

Välkommen till Nominera, Sveroks Valberednings sida för att hitta ännu fler kompetenta kandidater till förtroendeposter inom Sverok.

Vi arbetar under ett års tid med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sveroks förtroendevalda platser. Vi tar fram ett förslag som lämnas till Riksmötet, Sveroks högsta beslutande organ. I vårt förslag vill vi ha så bred representation som möjligt gällande likabehandling, verksamhetsgrenar och geografisk plats så Sverok kan fortsätta vara i framkant gällande jämlikhet inom spelhobbyn. För detta behöver vi din hjälp! Känner du någon eller är du själv rätt person för Sverok? Skicka in en nominering eller skriv en rekommendation.

Läs vidare för mer information om vilka platser som finns och hur du nominerar här nedanför och i vårt fördjupade dokument om posterna! Du kan göra skillnad! 

Riksmötet 2024 så väljs det ingen förbundsordförande eller Vice förbunds ordförande då dessa personer har 1 år kvar av sin mandatperiod

Nominera

Viktiga datum

Nomineringen öppnar
2024-06-06
Sista nomineringsdag
2024-10-04
Sista svarsdag för nomineringar
2024-10-10
Sista svarsdag för enkät
2024-10-11

Valberedningen

valberedning@sverok.se

Förtroendeposter

Andra vice förbundsordförande

De två vice förbundsordföranden huvudsakliga uppdrag är att stötta förbundsordförande i dess arbete och vid behov ersätta ordförande vid möten och annan representation samt att utgöra verkställande utskottet.

Antal: 1

Styrelseledamot

Förbundsstyrelsen ansvarar och leder arbetet med förbundets centrala verksamhet mellan Riksmöten. Med utgångspunkt i Riksmötets beslut sätts mål och prioriteringar för arbetet upp. Förbundsstyrelsen är också ansvarig för att följa upp om målen har uppnåtts.

På Riksmötet väljs upp till 4 styrelseledamöter. Då Viggo Hangård och Oliver valdes på 2 års mandat under riksmötet 2023.

Antal: 4

Revisor

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och se till så att arbetet sker i enlighet med svensk lag, Sveroks stadgar och Riksmötets beslut. Revisorerna väljs av Riksmötet och Sverok har två ideella revisorer och en auktoriserad revisor, alla med varsin personlig ersättare.

Antal: 2

Revisorersättare

Revisorsersättare förväntas att hålla sig uppdaterade och kunna hoppa in i rollen som revisor vid behov.

Antal: 2

Valberedare

Valberedningen är den grupp som är ansvarig för att det inför varje Riksmöte finns ett förslag till ny styrelse och andra förtroendeuppdrag. Deras uppgift är att träffa och intervjua kandidater för att hitta ett så bra förslag som möjligt.

På Riksmötet 2024 väljs 3-5 valberedare, då Riksmötet 2023 valde Michael Lönn och Caroline Eliasson på 2 år (till 2025).

Antal: 5