Spelhobbyförbundet Sverok

Förtroendeval 2022

Förtroendeval 2022

HEJ!

Välkommen till NOMINERA, Sveroks valberednings sida för att hitta ännu fler kompetenta kandidater till förtroendeposter inom Sverok. Vi arbetar under ett års tid med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sveroks förtroendevalda platser. Vi tar fram ett förslag som lämnas till Riksmötet, Sveroks högst beslutande organ. I vårt förslag vill vi ha så bred representation som möjligt gällande likabehandling, verksamhetsgrenar och geografisk plats så Sverok kan fortsätta vara i framkant gällande jämlikhet inom spelhobbyn. FÖR DET HÄR BEHÖVER VI DIN HJÄLP! Känner du någon eller är du själv rätt person för Sverok? Skicka in en nominering eller skriv en rekommendation.

Läs vidare för mer information om vilka platser som finns och hur du nominerar här nedanför och i vårt fördjupade dokument om posterna! Du kan göra skillnad! 

Viktiga datum

Nomineringen öppnar:
2022-06-06
Nomineringen stänger:
2022-10-07
Sista svarsdag nomineringar:
2022-10-13
Sista svarsdag enkät:
2022-10-14

Valberedningen

valberedning@sverok.se

Förtroendeposter

Förbundsordförande

Förbundsordförande agerar som förbundets främsta företrädare, har en god överblick över förbundet och dess verksamhet samt planerar och leder styrelsens arbete. Uppgifterna omfattar saker som att planera och visionera inför förbundets framtid samt identifiera möjligheter och hot för förbundet.

''Under 2022 kommer ingen ny förbundsordförande väljas pga. Riksmötet 2021 valde Max Horttanainen på 2 år.''

Vice förbundsordförande

Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att vara ett stöd för förbundsordförande och att hålla sig väl insatt i dennes arbete för att kunna fungera som ersättare vid längre frånvaro.

Antal: 1

Förbundssekreterare

Förbundssekreteraren jobbar mer internt med organisationen och utgör ett stöd för förbundsordföranden. Förbundssekreterarens huvuduppgift är att hålla sig informerad om de processer som pågår i förbundet, och att förbättra styrelsens möjligheter att koncentrera sig på långsiktiga och principiella frågor. Förbundssekreteraren har även ett ansvar för att beslut från förbundsstyrelsens möte protokollförs och publiceras. Förbundssekreteraren jobbar huvudsakligen med interna frågor i styrelsen.

Antal: 1

Styrelseledamot

Styrelsen är Sveroks strategiska ledning och de som är ytterst ansvariga för förbundet mellan Riksmötena. Styrelsen väljs av Riksmötet och består av upp till 2-6 styrelseledamöter. Dessa är ordförande, vice ordförande, förbundssekreterare och ledamöter.

''Under 2022 kommer bara 4 st ledarmöten väljas pga. Riksmötet 2021 Clara Herrlin och Evelina “Maro” Ferbrache på 2 år.''

Antal: 4

Revisor

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och se till så att arbetet sker i enlighet med svensk lag, Sveroks stadgar och Riksmötets beslut. Revisorerna väljs av Riksmötet och Sverok har två ideella revisorer och en auktoriserad revisor, alla med varsin personlig ersättare.

Antal: 2

Revisorersättare

Revisorsersättare förväntas att hålla sig uppdaterade och kunna hoppa in i rollen som revisor vid behov.

Antal: 2

Valberedare

Valberedningen är den grupp som är ansvarig för att det inför varje Riksmöte finns ett förslag till ny styrelse och andra förtroendeuppdrag. Deras uppgift är att träffa och intervjua kandidater för att hitta ett så bra förslag som möjligt.

Antal: 7