Ett verktyg för valberedningar

Spelkulturförbundet Sverok

Förtroendeval 2024

Sista dag att nominera är 2024-10-04

Nominera

Uppgifter om den person du nominerar

Skickas enbart till valberedningen

Dina uppgifter

Skickas enbart till valberedningen